Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Vacatures

2011 2012 2013
Bron: CBS, Statline
Aantal openstaande vacatures (gemiddeld, x 1.000) 133 112 95
Aantal ontstane vacatures (jaartotaal, x 1.000) 766 658 622
Aantal vervulde vacatures (jaartotaal, x 1.000) 774 679 624
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: