Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

ZW

2011 2012* 2013*
Bron: UWV, Kwantitatieve informatie

*Voorlopige cijfers
Aantal lopende ZW-uitkeringen (gemiddeld) 100 100 96
Instroom ZW-uitkeringen 273 260 211
Uitstroom ZW-uitkeringen 373 347 269
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: