Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Fraude en handhaving ZW

2011 2012 2013
Bron: UWV, jaarverslag
Aantal geconstateerde overtredingen met financiële benadeling (x 1.000) 2,4 1,6 1,6
Totaal benadelingsbedrag (x € 1 mln) 3,3 2,4 4,0
Download: HTML | CSV | Excel | JSON