Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Kinderopvangtoeslag

2011 2012 2013
* De Belastingdienst heeft eind november gecontroleerd op overlap tussen inschrijving basisschool en gebruik van dagopvang. Dit heeft er toe geleid dat de toeslag voor bijna 10.000 kinderen in de dagopvang op nul is gezet. Daarvan stroomt naar verwachting twee derde weer de buitenschoolse opvang in.
Aantal huishoudens dat gebruik maakt van kinderopvang­toeslag ( x 1.000) 475 458 425
Aantal kinderen met kinderopvang­toeslag ( x 1.000) 738 709 636*
Percentage kinderen 0 tot 4 jaar met kinderopvang­toeslag (%) 52 48 43
Percentage kinderen 4 tot 12 jaar met kinderopvang­toeslag (%) 23 23 21
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: