Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Netto arbeidsparticipatie van vrouwen en moeders

in %
2011 2012 2013
Bron: CBS, maatwerk
Vrouwen 15 tot 65 jaar 60,2 60,6 59,9
Vrouwen 25 tot 35 jaar 78,4 77,9 75,8
Vrouwen 35 tot 45 jaar 74,0 73,5 73,6
Moeders lid van ouderpaar 70,5 71,0 70,2
Alleenstaande moeders 64,6 63,0 61,2
Moeders met jonge kinderen (0 tot 12 jaar) 71,1 71,5 70,3
Download: HTML | CSV | Excel | JSON