Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Eerste pijler: AOW, MKOB

2011 2012 2013
Bronnen:

SVB

SVB, Jaarverslag

*Vanaf 2013 inclusief volume Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-KOB-gerechtigden met een AOW-pensioen
Volume AOW (x 1.000 personen, jaargemiddelde) 2953 3081 3172
Personen met een onvolledige AOW-uitkering (% van totaal) 18 18 19
Gemiddeld kortingspercentage AOW-uitkering i.v.m. niet verzekerde jaren (%) 48 47 47
Volume MKOB* (x 1.000 personen, jaargemiddelde) 2698 2787 2947
Download: HTML | CSV | Excel | JSON