Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Fraude en handhaving AOW

2011 2012 2013
Bronnen:

SZW berekening op basis van SVB Jaarverslag
Aantal geconstateerde overtredingen met financiele benadeling (x 1.000) 2,7 3,5 1,3
Totaal benadelingsbedrag (x € 1 mln) 12 12 5,6
Download: HTML | CSV | Excel | JSON