Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Tweede pijler: Pensioenfondsen

2011 2012 2013
Bron: DNB

*Peilmoment: 4e kwartaal
Dekkingsgraad pensioenfondsen (%)* 98 102 110
Vermogen pensioenfondsen (beschikbare middelen voor risico fonds) (x € mld)* 804 918 953
Aantal pensioenfondsen (met eigen verplichtingen) 324 305 281
Aantal fondsen met een dekkingsgraad < 105% 227 157 58
Aantal fondsen met een dekkingsgraad < 130% 311 290 263
Download: HTML | CSV | Excel | JSON