Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Vergrijzing

2011 2012 2013
Bronnen:

1CBS, Statline

2SZW-berekening op basis van informatie van CBS

*Aantal personen van 65 jaar en ouder in Nederland komt niet volledig overeen met het aantal AOW-uitkeringen. Dit komt o.a. doordat AOW-uitkeringen ook naar het buitenland geƫxporteerd kunnen worden. Peildatum 1 januari.

**voorlopige cijfers
Aantal personen van 65 jaar en ouder in Nederland (x 1 mln) 1 * 2,6 2,7 2,8
Aantal werkenden per pensioen­gerechtigde 2 2,8 2,7 2,5**
Download: HTML | CSV | Excel | JSON