Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Relatieve inkomenspositie 65+

2011 2012** 2013***
Bronnen:

1SZW-berekening op basis van informatie van CBS

2CBS, Statline

*In deze tabel is gebruik gemaakt van een gestandaardiseerd besteedbaar inkomen. Dit is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.

** Voorlopige cijfers

*** Cijfers nog niet beschikbaar.
Besteedbaar inkomen per huishouden, hoofdkostwinner 64 jaar en jonger in € (x 1.000) 1 23 24 -
Besteedbaar inkomen per huishouden, hoofdkostwinner 65 jaar en ouder in € (x 1.000) 2 22 23 -
Download: HTML | CSV | Excel | JSON