Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Relatieve vermogenspositie 65+

2011 2012** 2013***
Bronnen:

SZW-berekening op basis van informatie van CBS

CBS, Statline

* Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden, dat is inclusief eigen woning

** Voorlopige cijfers

*** Cijfers nog niet beschikbaar
Gemiddeld vermogen* per huishouden, hoofdkostwinner 64 jaar en jonger in € (x 1.000) 136 129 -
Gemiddeld vermogen* per huishouden, hoofdkostwinner 65 jaar en ouder in € (x 1.000) 248 246 -
Download: HTML | CSV | Excel | JSON