Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Levensverwachting

1970 1980 1990 2000 2010
Bron: CBS, Statline
Resterende levensverwachting 65-jarige man 13,9 14,3 14,7 15,7 18,0
Resterende levensverwachting 65-jarige vrouw 16,9 18,8 19,4 19,6 21,2
Download: HTML | CSV | Excel | JSON