Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Fraude en handhaving Anw

2011 2012 2013
Bronnen:

SVB jaarverslag

SZW berekening op basis van SVB Jaarverslag
Aantal geconstateerde overtredingen met financiële benadeling (x 1.000) 0,6 0,5 0,2
Totaal benadelingsbedrag (x € 1 mln) 5,2 4,1 1,9
Download: HTML | CSV | Excel | JSON