Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

AKW

2011 2012 2013
Bron: SVB, Kwartaalbericht

*Het aantal telkinderen is gelijk aan het aantal AKW-uitkeringen. Dit cijfer verschilt van het aantal kinderen dat recht heeft op AKW, omdat sommige kinderen, afhankelijk van hun situatie, recht kunnen hebben op dubbele AKW.

** Cijfers betreffen gemiddelde van 4e kwartaal 2012 tot en met 3e kwartaal 2013
Aantal gezinnen AKW 1.940 1.936 1.931**
Aantal telkinderen* AKW 3.483 3.458 3.442**
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: