Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Fraude en handhaving AKW

2011 2012 2013
Bronnen:

SZW berekening op basis van SVB Jaarverslag
Aantal geconstateerde overtredingen met financiele benadeling (x 1.000) 3,5 4,3 2,1
Totaal benadelingsbedrag (x € 1 mln) 3,2 2,7 1,7
Download: HTML | CSV | Excel | JSON