Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

TOG

x 1.000
2011 2012 2013
Bronnen:

SVB, Kwartaalbericht

* Cijfers betreffen gemiddelde van 4e kwartaal 2012 tot en met 3e kwartaal 2013
Aantal telkinderen TOG 39 28 26*
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: