Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Kerncijfers inburgering

realisatie 2011 realisatie 2012 realisatie 2013
* DUO, informatiesysteem Inburgering

** Deze regeling is in 2013 ingegaan

*** COA, voortgangsrapportages
Inburgerings­plichtige nieuwkomers die een kennisgeving van DUO krijgen * nvt** nvt** 11
Inburgeraars die slagen voor het inburgeringsexamen of NT2 examen * 31 23 17
Asielgerechtigde nieuwkomers die hebben deelgenomen aan de voorbereiding op inburgering in de opvang van COA *** 2,8 2,1 2,6
Asielgerechtigde nieuwkomers die deelnemen aan de maatschappelijke begeleiding door gemeenten *** nvt** nvt** 1,7
Aantal aan inburgeraars toegekende leningen 0,4 0,9 2,6
Download: HTML | CSV | Excel | JSON