Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Percentage met startkwalificatie van niet-schoolgaande bevolking, autochtonen en migranten 2e generatie, 15 tot 65 jaar

2011 2012 2013
Bron: CBS
Autochtonen 72,4 72,9 74,1
Westerse migranten 73,2 74,1 76,4
Niet-westerse migranten 69,5 71,7 72,1
waarvan
- Turkse 65,3 66,8 64,9
- Marokkaanse 71,0 72,3 67,4
- Surinaamse 65,8 69,2 75,7
- voormalig Antillen 67,4 74,4 78,4
- overig niet-westers 79,0 79,7 76,6
Download: HTML | CSV | Excel | JSON