Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Ingezetenen verdachten per 1.000 van de bevolking van 12 jaar en ouder

2011* 2012* 2013**
Bron: CBS

*voorlopige cijfers

**Cijfers nog niet beschikbaar
Autochtonen 9 8 -
Westerse migranten 12 11 -
Niet-westerse migranten 35 31 -
waarvan
- Turkse 29 26 -
- Marokkaanse 48 43 -
- Surinaamse 38 34 -
- voormalig Antillen 57 54 -
- overig niet-westers 25 22 -
Download: HTML | CSV | Excel | JSON