Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Percentage huwenden met partner uit andere dan de eigen bevolkingsgroep

2011 2012 2013*
Bron: CBS

* Cijfers nog niet beschikbaar
Westerse migranten 80 80 -
Niet-westerse migranten 38 38 -
waarvan
- Turkse 17 16 -
- Marokkaanse 17 18 -
- Surinaamse 47 49 -
- voormalig Antillen 65 60 -
- overig niet-westers 57 58 -
Download: HTML | CSV | Excel | JSON