Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Gezond en veilig werken

2011 2012 2013
Bronnen:

1CBS, Statline

2TNO, Monitor arbeidsongevallen in Nederland

3SZW-berekening op basis van informatie van Inspectie SZW

4Inspectie SZW, Jaarverslag

5TNO/CBS, Nationale enquĂȘte arbeidsomstandigheden

*exclusief onderzoek n.a.v. ongevallen, klachten of meldingen

**CBS, Statline, voorlopig cijfer

*** Niet bekend bij publicatie kerncijfers.
Percentage ziekteverzuim (%)1 4,2 4,0 3,9**
Percentage verzuimdagen dat werkgerelateerd is (%) 47 47 42
Aantal arbeidsongevallen met letsel en verzuim (x 1.000) 2 207 216 219
Percentage arbeidsongevallen met verzuim (%)2 2,9 3,0 2,7
Aantal dodelijke arbeidsongevallen 80 - -
Naleving zorgplicht Arbowet (%)3 78 78 -***
Aantal actieve en reactieve inspecties en onderzoeken arbeids­omstandigheden door Inspectie SZW* 4 19 20 18
Percentage werknemers dat onder de werking van een Arbo-catalogus valt (%)4 51 53 53
Percentage werknemers dat (zeer) tevreden is met de arbeids­omstandigheden (%)5 74 76 73
Percentage werknemers dat (zeer) tevreden is met het werk5 (%) 78 78 77
Leeftijd tot wanneer werknemers willen doorwerken5 62,5 62,7 63,0
waarvan werknemers 55 tot 65 jaar5 64,0 64,4 64,6
Leeftijd tot wanneer werknemers denken huidig werk te kunnen voortzetten5 61,8 62,1 62,1
waarvan werknemers 55 tot 65 jaar5 64,7 64,9 65,1
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: