Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat verandert er op mijn werk als ik wil doorwerken na mijn AOW-leeftijd?

Arbeidscontract

Is in uw cao geregeld dat uw contract eindigt als u de AOW-leeftijd bereikt? Maar wilt u toch blijven doorwerken? Overleg dan met uw werkgever over een nieuw contract.

Staat in uw cao dat doorwerken na de AOW-leeftijd is toegestaan? Dan loopt uw (tijdelijk) contract gewoon door. In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat het 4e contract een vast dienstverband is; dit is niet leeftijdgebonden en geldt ook voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Automatisch ontslag bij bereiken AOW-leeftijd

Soms wordt u automatisch ontslagen als u de AOW-leeftijd bereikt. Deze afspraak staat dan in uw cao of in uw arbeidsovereenkomst. Als er niets is geregeld, moet uw werkgever bij het UWV een ontslagvergunning voor u aanvragen. Als u wilt doorwerken na uw pensioen, kunt u dit met uw werkgever bespreken.

In sommige cao's is een leeftijdsgrens opgenomen. Bent u ouder dan de genoemde leeftijd, dan kunt u een nieuw arbeidscontract afsluiten met uw werkgever. De loonafspraken die u samen maakt, mogen in dit geval afwijken van de cao.

AOW en pensioen

U ontvangt vanaf de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt een uitkering op grond van de AOW. Uw inkomen uit werk heeft geen gevolgen voor de AOW. Ook een aanvullend pensioen dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd en pensioenen die u bij een particuliere verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten, worden niet van de AOW afgetrokken.

AOW en loon

Als u de AOW-leeftijd bereikt, vervalt uw recht op het minimumloon. U heeft wel recht op de minimumvakantiebijslag.

Loonbelasting en premies na de AOW-leeftijd

U betaalt loonbelasting als u na uw AOW-leeftijd doorwerkt. Uw werkgever hoeft geen premies meer te betalen voor de:

U bent dus ook niet meer verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Bij ziekte heeft u recht op doorbetaling van uw loon door uw werkgever, maar u bent niet meer verzekerd volgens de Ziektewet.

Overige rechten blijven hetzelfde na AOW-leeftijd

Afgezien van de uitzonderingen die hierboven zijn genoemd, heeft u als oudere werknemer dezelfde rechten als jongere werknemers. Alle bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, ontslag, werken in deeltijd of flexibel werken gelden dus ook voor u.

Makkelijker doorwerken na AOW

Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om ná het bereiken van de AOW-leeftijd door te werken. Zo krijgt u bijvoorbeeld straks ook het wettelijk minimumloon als u na uw AOW-leeftijd doorwerkt. Daarnaast worden de mogelijkheden voor tijdelijke contracten verruimd. Dit staat in het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De nieuwe regels treden in werking als de Tweede en Eerste Kamer het voorstel hebben behandeld en goedgekeurd en de wet in het Staatsblad is gepubliceerd.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: