Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe wordt de mate van arbeidsongeschiktheid voor de WIA bepaald?

UWV-arts bekijkt hoeveel u nog kunt werken

U bespreekt uw lichamelijke of psychische problemen met de arts van UWV. Daarna stelt de arts vast welke werkzaamheden u wel en niet aankunt. En of uw problemen tijdelijk of blijvend zijn.

Arbeidsdeskundige bepaalt welk soort werk u aankunt

Als de UWV-arts heeft vastgesteld dat u (gedeeltelijk) kunt werken, krijgt u een gesprek met de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige bepaalt welk soort werk u nog kunt doen. En wat dat betekent voor uw inkomen. Bij loonverlies van meer dan 35% krijgt u recht op een WIA-uitkering.

Loonverlies

Loonverlies is het loon dat u door ziekte of handicap minder kunt verdienen dan voordat u ziek werd. De UWV-arts en de arbeidsdeskundige stellen uw arbeidsongeschiktheid vast aan de hand van het loonverlies. Is het loonverlies minder dan 35%, dan krijgt u geen WIA-uitkering.

Loonverlies van 35% of meer

De WIA regelt een inkomen bij:

  • Loonverlies van minstens 35% maar minder dan 80%. U valt onder de WGA.
  • Loonverlies van minstens 80% met een redelijke kans op herstel. Uw arbeidsongeschiktheid is tijdelijk. U valt onder de WGA.
  • Loonverlies van minstens 80% met weinig of geen kans op herstel. U valt onder de IVA.

U ontvangt een uitkering die is gebaseerd op uw laatstverdiende loon.

Loonverlies van minder dan 35%

Bij een loonverlies van minder dan 35% bent u volgens de WIA niet arbeidsongeschikt. U gaat (weer) aan het werk en blijft in dienst van uw werkgever. Samen met uw werkgever bekijkt u hoe u kunt blijven werken.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Arbeidsongeschiktheid
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON