Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke WIA-uitkering krijg ik als ik gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt ben?

WGA-uitkering vult inkomen aan

De WGA-uitkering vult uw inkomen uit werk aan. Hoe meer u kunt werken, hoe hoger uw inkomen. U ontvangt meestal eerst een loongerelateerde uitkering, daarna een loonaanvulling of vervolguitkering.

Loongerelateerde WGA-uitkering

De hoogte van de loongerelateerde WGA-uitkering is afhankelijk van het loon dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd. Op de website van uitkeringsinstantie UWV kunt u de hoogte van uw uitkering berekenen. Hoe lang u de uitkering ontvangt, hangt af van uw arbeidsverleden. U ontvangt minimaal 3 en maximaal 38 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering.

Na afloop loongerelateerde WGA-uitkering

Welke uitkering u krijgt na uw loongerelateerde uitkering, hangt af van hoeveel u verdient. Deze verdiensten worden elke maand bekeken. Verdient u de helft of meer van wat u nog zou kunnen verdienen? Dan krijgt u een aanvullende uitkering op uw loon (WGA-loonaanvulling). Heeft u geen werk of verdient u weinig? Dan krijgt u een vervolguitkering.

WGA-loonaanvulling

De hoogte van de WGA-loonaanvulling is afhankelijk van:

  • wat u zelf verdiende voor u ziek werd;
  • wat u nu zelf verdient;
  • wat u volgens de arbeidskundige van UWV kunt verdienen.

Op de website van UWV kunt u berekenen hoe hoog de WGA-uitkering ongeveer is. Hoe lang u de loonaanvulling ontvangt, hangt af van uw gezondheid.

WGA-vervolguitkering

Heeft u na afloop van de loongerelateerde uitkering geen werk of verdient u minder dan 50% van wat u nog kunt verdienen? Dan krijgt u een WGA-vervolguitkering. Dit komt bovenop uw eventuele loon.

Bij de vervolguitkering wordt geen rekening meer gehouden met wat u vroeger verdiende. De vervolguitkering is namelijk een percentage van het minimumloon. Dit percentage is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent (uw arbeidsongeschiktheidspercentage).

Tabel met WGA-vervolguitkering
Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkering
35 tot en met 44% 28% van het minimumloon
45 tot en met 54% 35% van het minimumloon
55 tot en met 64% 42% van het minimumloon
65 tot en met 79% 50,75% van het minimumloon

80% of meer

70% van het minimumloon

Het kan zijn dat u minder verdiende dan het minimumloon. Bijvoorbeeld doordat u parttime werkte. In dat geval wordt de uitkering wel berekend aan de hand van uw oude loon.

Vakantiegeld WGA-uitkering

U bouwt iedere maand 8% vakantietoeslag op. U krijgt uw vakantietoeslag elk jaar uitbetaald in mei. Stopt uw uitkering eerder? Dan krijgt u uw vakantietoeslag uitbetaald in de laatste maand dat u nog een WGA-uitkering ontvangt.

Met WGA-uitkering onder het sociaal minimum

Valt uw inkomen uit de WGA lager uit dan het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u bij uitkeringsinstantie UWV een toeslag aanvragen.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Als u een WGA-uitkering heeft, krijgt u mogelijk de jaarlijkse tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (Wtcg). Dit is een vergoeding voor de extra ziektekosten die u maakt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Is mijn beschadigde paspoort of identiteitskaart geldig?
Ben ik verplicht om een kopie van mijn identiteitsbewijs te geven aan een bedrijf?
Kan ik een tweede Nederlands paspoort aanvragen?
Wat is een elektronisch reisdocument en welke gegevens bevat de chip hierin?
Welke gegevens neemt de gemeente op in mijn paspoort en identiteitskaart?
Wat zijn de echtheidskenmerken van het paspoort en de identiteitskaart?
Wat houdt de opname van mijn gegevens in het Register paspoortsignaleringen in?
Wanneer en hoe kan ik een noodpaspoort krijgen?
Welk identiteitsbewijs mag ik gebruiken in welke situatie?
Wat is de identificatieplicht?
Met welke identiteitsbewijzen kan ik mij identificeren?
Wie mag vragen naar mijn identiteitsbewijs en wanneer?
Wat gebeurt er als ik geen identiteitsbewijs kan laten zien?
Waar kan ik terecht met vragen over fraude als ik twijfel over een product of dienst?

Externe artikelen
Arbeidsongeschiktheid

Download: HTML | CSV | Excel | JSON