Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke WIA-uitkering krijg ik als ik volledig arbeidsongeschikt ben?

Wanneer volledig arbeidsongeschikt

U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als u niet meer dan 20% van uw laatstverdiende loon kunt verdienen en u weinig kans heeft om beter te worden. U heeft dan een zogeheten loonverlies van 80% of meer.

Hoogte IVA-uitkering

De IVA regelt een uitkering van 75% van uw laatstverdiende loon. Daarbij geldt een maximum in de vorm van het maximumdagloon.

Vakantiegeld IVA-uitkering

U bouwt iedere maand 8% vakantietoeslag op. U krijgt uw vakantietoeslag elk jaar uitbetaald in mei. Stopt uw uitkering eerder? Dan krijgt u uw vakantietoeslag uitbetaald in de laatste maand dat u nog een IVA-uitkering ontvangt.

Met IVA-uitkering onder het sociaal minimum

Valt uw inkomen uit de IVA lager uit dan het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u een toeslag aanvragen. U doet dit bij UWV.

IVA eerder aanvragen

Normaal gesproken vraagt u de IVA-uitkering aan als u 2 jaar ziek bent. Maar als het duidelijk is dat u niet meer kunt werken, kunt u de uitkering eerder aanvragen.

Herkeuring bij kans op herstel

Is er nog een mogelijkheid dat uw gezondheid verbetert? Als blijkt dat u gedeeltelijk hersteld bent, kunt u voor een deel weer arbeidsgeschikt verklaard worden. U valt dan onder de WIA-regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Als er niets is veranderd, houdt u de IVA-uitkering.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Arbeidsongeschiktheid

Download: HTML | CSV | Excel | JSON