Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Kan ik gebruikmaken van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) als ik stop met mijn bedrijf?

Voorwaarden periodieke uitkering

Als u uw bedrijf moet beëindigen, kunt u voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Met deze aanvullende periodieke uitkering kunt u uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Tijdens de beëindiging van uw bedrijf kunt u dan in uw levensonderhoud blijven voorzien.

Voor de periodieke uitkering geldt een aantal voorwaarden:

  • U bent zelfstandige.
  • U heeft minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf gewerkt.
  • U stopt met uw bedrijf omdat het niet levensvatbaar is.

Periodieke uitkering maximaal 12 maanden

U kunt voor maximaal 12 maanden een aanvullende periodieke uitkering krijgen. Als het niet lukt om uw bedrijf binnen 12 maanden te beëindigen, kunt u een verlenging krijgen van 12 maanden.

Recht op IOAZ

Mogelijk hebt u recht op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Deze uitkering moet u aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: