Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat kan de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) doen als op het werk de regels worden overtreden?

Maatregelen Inspectie SZW

De inspecteur van de Inspectie SZW kan bij overtreding van de regels de volgende maatregelen nemen:

  • uw werkgever een officiële waarschuwing geven;
  • uw werkgever een eis stellen tot naleving van de wet;
  • het werk stilleggen;
  • u of uw werkgever een boete geven;
  • een proces-verbaal maken;
  • uw werkgever een dwangsom opleggen.

De zwaarte van de overtreding is bepalend voor de sanctie die wordt opgelegd.

Boete meestal voor werkgever

De Inspectie kan een boete opleggen bij overtreding van de Arbowet of de Arbeidstijdenwet. Deze boete komt meestal voor rekening van uw werkgever. Uw werkgever kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de boetebeschikking. Als de inspecteur merkt dat uw werkgever een misdrijf begaat, kan hij ook een proces-verbaal maken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer uw werkgever u laat doorwerken nadat de inspecteur het werk heeft stilgelegd, of wanneer hij kinderen jonger dan 12 jaar laat werken.

Boete voor werknemer

U kunt ook als werknemer een boete krijgen bij overtreding van de Arbowet. Bijvoorbeeld als u de verplichte beschermende middelen zoals veiligheidshandschoenen of een veiligheidsbril niet gebruikt, terwijl deze wel tot uw beschikking staan. Zo nodig zal de inspecteur u horen en uw verklaring in zijn rapport opnemen. U ontvangt een brief met het voornemen om u een boete op te leggen en een beschrijving van de overtreding. U heeft 2 weken om hierop te reageren. De Inspectie SZW zal uw reactie meenemen in de uiteindelijke boetebeschikking.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Arbeidsinspectie

Download: HTML | CSV | Excel | JSON