Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering?

Jareneis en verlengde WW-uitkering

Als u aan de wekeneis voldoet, heeft u recht op een uitkering van 3 maanden. U heeft recht op een langere WW-uitkering als u ook aan de jareneis voldoet.

De jareneis houdt in dat u in de 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd, in tenminste 4 kalenderjaren voldoende gewerkt heeft. Voldoende gewerkt betekent dat u in een jaar minimaal 52 dagen loon heeft ontvangen. Vanaf 1 januari 2013 geldt dat u over minimaal 208 uur loon moet hebben ontvangen.

Het jaar waarin u werkloos bent geworden, telt bij deze berekening niet mee. In het digitaal verzekeringsbericht kunt u uw arbeidsverleden nakijken.

Arbeidsverleden

Uw totale WW-uitkering duurt in maanden even lang als uw arbeidsverleden in jaren. Met een maximum van 38 maanden.

Voor het arbeidsverleden tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend (Klik op 'Uitleg over de duur van een WW-uitkering', en klik daarna op 'Totale arbeidsverleden'.).

Kabinetsplannen aanpassing WW

Het kabinet wil de regels voor de WW aanpassen. De wijzigingen gelden alleen voor nieuwe gevallen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: