Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe kan ik worden beschermd tegen het Organisch Psychosyndroom (OPS)?

Vervangingsregeling oplosmiddelen

Werkgevers moeten altijd nagaan of ze producten met risicovolle stoffen kunnen vervangen door veiliger producten. Soms is uw werkgever verplicht om producten te gebruiken die weinig oplosmiddelen bevatten. U moet als werknemer deze producten dan gebruiken. Deze vervangingsregeling geldt bij:

  • lijmen en verven in binnensituaties;
  • drukwerken (verschillende technieken);
  • herstellen van autoschade;
  • coating van timmerwerk in binnensituaties.

Werkplek moet zo veilig mogelijk zijn

Is werken met alternatieve producten niet mogelijk, dan moet de werkplek zo veilig mogelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld door te zorgen voor een gesloten systeem, een afzuiginstallatie of goede ventilatie. Deze maatregelen zijn afhankelijk van de technische mogelijkheden binnen het bedrijf.

Voorlichting van werkgever over werken met oplosmiddelen

Uw werkgever moet u voorlichten over risicovolle onderdelen van het werk. Hierbij hoort instructie over het werken met vluchtige oplosmiddelen. Ook moet u de veiligheidsvoorschriften in acht nemen en de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Vraag uw werkgever om het veiligheidsinformatieblad van de leverancier van het vluchtige oplosmiddel. Hierop staan onder meer de risico's van het product vermeld.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

In de risico-inventarisatie en risico-evaluatie (RI&E) staan de bedrijfsrisico's van een bedrijf. Ook de risico's die verbonden zijn aan het werken met oplosmiddelen staan hierin beschreven. U heeft als werknemer het recht de RI&E in te zien.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Ops

Download: HTML | CSV | Excel | JSON