Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat moet mijn werkgever doen tegen asbest?

Werken met asbest en gezondheidsrisico's

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen. Deze bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Ademt u asbestvezels in? Dan kunnen deze diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit longkanker, mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) of asbestose (stoflongen) veroorzaken.

Verplichtingen voor werkgever bij asbest

Werkgevers moeten bij de (mogelijke) aanwezigheid van asbest maatregelen nemen. Zo moeten zij de werkplek afzetten. En een daartoe gecertificeerd bedrijf moet een asbestinventarisatie uitvoeren. Kunnen er asbestvezels vrijkomen op de werkplek? Dan moet het aanwezige asbest worden verwijderd.

Wanneer moet werkgever asbest inventariseren

Gaat uw werkgever een bedrijfspand slopen of renoveren? Dan moet een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf onderzoeken of er asbest aanwezig is. Dit bedrijf geeft aan hoe groot de risico's zijn van de geplande werkzaamheden. Hoe hoger het risico, hoe zwaarder de maatregelen. Zijn de werkzaamheden risicovol en kunnen er asbestvezels vrijkomen? Dan moet een gecertificeerd bedrijf het asbest verwijderen.

Op de website van de Stichting Certificatie Asbest staat meer informatie over gecertificeerde inventarisatiebedrijven

Bij geen risico maakt werkgever asbestbeheersplan

Levert asbest op de werkplek geen risico's op voor werknemers? Dan kan de werkgever ervoor kiezen het asbesthoudende materiaal te laten zitten. Het is wel belangrijk om een asbestbeheersplan te laten opstellen. Hierin staat onder andere hoe het gebouw veilig kan worden gebruikt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: