Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe hoog is mijn ziektewetuitkering?

Hoogte ziektewetuitkering

De hoogte van uw ziektewetuitkering hangt af van uw situatie. En van hoeveel u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Dit is het dagloon. 

Tabel - Hoogte ziektewetuitkering
Uw situatie Hoogte ziektewetuitkering
U bent ziek 70% van het dagloon
U wordt voor of direct na uw zwangerschapsverlof ziek door de zwangerschap of bevalling 100% van het dagloon
U wordt ziek door orgaandonatie 100% van het dagloon
U bent ziek en gedeeltelijk arbeidsongeschikt Uitkering volgens cao-afspraken

Wettelijk maximumdagloon

Het wettelijk maximumdagloon is per 1 januari 2015 € 199,15 bruto.

Ziektewetuitkering berekenen

Met de Rekenhulp Ziektewet berekent u wat uw inkomsten zijn als u een ziektewetuitkering krijgt. Of als u gaat werken naast uw ziektewetuitkering. De rekenhulp kunt u alleen gebruiken als uw ziektewetuitkering 70% is van uw dagloon. Dat is meestal het geval.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Ziektewet

Download: HTML | CSV | Excel | JSON