Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat is pesten op het werk en wat moet mijn werkgever daar tegen doen?

Vormen van pesten

Vormen van pesten kunnen zijn:

  • vervelende opmerkingen maken;
  • grapjes maken ten koste van u;
  • beledigen, schelden;
  • negeren of sociaal isoleren;
  • openlijk terechtwijzen;
  • gebaren maken;
  • beschadigen van eigendommen;
  • cyberpesten, ook wel digitaal pesten genoemd (pesten via bijvoorbeeld e-mail, chat en andere digitale hulpmiddelen).

Gevolgen pesten op het werk

Pesten gaat niet alleen ten koste van de werksfeer. Werknemers die gepest worden kunnen last krijgen van gezondheidsklachten, bijvoorbeeld: hoofdpijn, darmklachten en slaapproblemen. Iemand die voor langere tijd wordt gepest, kan last krijgen van het Post Traumatisch Stress Syndroom. Symptomen hiervan zijn nachtmerries, geheugenverlies, concentratieverlies en vermijdingsgedrag.

Maatregelen werkgever tegen pesten

Een werkgever kan binnen het bedrijf een vertrouwenspersoon aanstellen. Ook kan hij een klachtenprocedure opstellen. Als werknemer weet u dan waar u terecht kunt met een klacht over pesten.

Voorlichting over pesten

Uw werkgever is verplicht om u voorlichting te geven over pesten en welke maatregelen er tegen worden genomen. Hij kan het onderwerp bijvoorbeeld bespreken in een werkoverleg of via een artikel in een personeelsblad. Uw werkgever moet de voorlichting aantoonbaar uitvoeren.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: