Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat kan ik doen als ik op mijn werk te maken krijg met pesten?

Als u wordt gepest op het werk

Als u slachtoffer bent van pesten door collega's of uw leidinggevende, is het belangrijk te zeggen dat u het pestgedrag niet accepteert. U kunt erover praten met een collega of leidinggevende die u vertrouwt. Ook kunt u naar een vertrouwenspersoon gaan. Als deze er binnen uw bedrijf niet is, kunt u naar een arbodienst gaan.

Als een collega wordt gepest op het werk

Als u merkt dat een collega wordt gepest, kunt u het beste de dader aanspreken op zijn gedrag. Hiermee steunt u het slachtoffer. Vaak stopt het pesten als veel mensen de dader duidelijk maken dat zijn gedrag niet op prijs wordt gesteld.

Hulp zoeken buiten werk

Als u er op uw werk niet uitkomt, kunt u bij een aantal organisaties terecht voor hulp. Het Juridisch Loket informeert u over rechtshulp bij dit soort problemen. Voor informatie en advies bij pesten kunt u ook terecht bij de Inspectie SZW of het College voor de Rechten van de Mens. Ook hebben de meeste vakbonden een rechtskundige dienst waarvan leden gebruik kunnen maken.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON