Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat kan ik doen als ik op mijn werk te maken krijg met seksuele intimidatie?

Praat over seksuele intimidatie

Het is belangrijk de dader te vertellen dat u zijn gedrag niet accepteert. Veel mensen beseffen niet dat hun gedrag ongewenst is en stoppen ermee zodra dat rechtstreeks wordt gezegd. Helpt dit niet, praat er dan met anderen over. Bijvoorbeeld met:

  • uw directe leidinggevende;
  • uw collega's;
  • een vertrouwenspersoon;
  • de bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfsarts of personeelsfunctionaris;
  • personen in de ondernemingsraad.

Interne klacht over seksuele intimidatie

Als praten niet helpt, kunt u een klacht indienen. Steeds meer bedrijven hebben een speciale klachtenregeling voor seksuele intimidatie. Als die er niet is, kunt u ook een klacht indienen bij uw directe chef, bij personeelszaken, bij het management, bij de directie of bij uw bedrijfsarts. Vaak wordt een onderzoek ingesteld.

Klacht bij het College voor de Rechten van de Mens

Bij het College voor de Rechten van de Mens kunt u een klacht indienen over uw werkgever. Uw werkgever is verplicht u tegen seksuele intimidatie te beschermen. Als de rechter vermoedt dat sprake is van seksuele intimidatie, moet uw werkgever aantonen dat uw klacht ongegrond is. Hij moet bijvoorbeeld bewijzen dat hij voldoende heeft gedaan om seksuele intimidatie te voorkomen. Als u niet uw werkgever wilt aanklagen, maar wel de collega die zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie, stapt u naar de rechter.

Klacht over seksuele intimidatie bij de rechter

U kunt de collega die zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie voor de rechter dagen. Ook kunt u uw werkgever aanklagen. Voor informatie en advies kunt u zich laten bijstaan door een rechtshulpverlener of een advocaat.

Aangifte seksuele intimidatie bij politie

Als u op uw werk te maken krijgt met aanranding of verkrachting doet u hiervan aangifte bij de politie. Dit zijn strafbare feiten. Voor informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON