Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat is het wettelijk minimumloon en wanneer heb ik er recht op?

Minimumjeugdloon

Als u jonger bent dan 23 jaar heeft u recht op het wettelijk minimumjeugdloon. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe hoger het minimumloon. De werkgever is verplicht u het nieuwe minimumloon te betalen vanaf de dag van uw verjaardag.

Flexwerkers ook recht op minimumloon

Ook flexwerkers hebben recht op het wettelijk minimumloon. Flexwerkers zijn bijvoorbeeld oproepkrachten en thuiswerkers. Zij werken met een flexibel contract.

Lager minimumloon bij Wajong

Heeft u naast uw baan een Wajonguitkering? Dan kunt u in sommige gevallen een lager loon krijgen dan het minimumloon. Uw werkgever moet hiervoor toestemming hebben van UWV.

Volledig minimumloon voor werknemer met tewerkstellingsvergunning

Neemt een werkgever iemand aan van buiten de EU? Dan moet hij een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor de werknemer. 1 van de voorwaarden voor deze vergunning is dat de werkgever het volledige wettelijke minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder betaalt. Ook als de werknemer jonger dan 23 jaar is of maar een deel van de week werkt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON