Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe is het wettelijk minimumloon opgebouwd?

Opbouw minimumloon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur. Dus zonder overwerk. Het brutoloon kan bestaan uit:

 • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst staat;
 • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien. Dit kunnen fooien zijn of beloningen waarover u en uw werkgever een regeling hebben getroffen.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.

Inkomsten die niet meetellen voor het minimumloon

Er zijn ook inkomsten die niet meetellen bij het vaststellen van het minimumloon:

 • geld dat u verdient met overwerk;
 • vakantiebijslag;
 • winstuitkeringen;
 • speciale uitkeringen, bijvoorbeeld een uitkering die u af en toe krijgt voor een behaalde omzet;
 • uitkeringen op termijn die u onder bepaalde voorwaarden ontvangt (bijvoorbeeld pensioen en spaarregelingen waaraan de werkgever bijdraagt);
 • vergoedingen voor kosten die u voor uw werk moest maken;
 • eindejaarsuitkeringen.

Deeltijdwerk en minimumloon

De hoogte van uw brutominimumloon is afhankelijk van hoeveel uur u werkt. Als u in deeltijd werkt, is het brutominimumloon evenredig lager.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON