H

K

M

W

Z

Aandeel bijdrage overheid, werkgever en ouders

in %
2011 2012 2013
Bron: SZW-berekening op basis van informatie van Belastingdienst
Collectief 73 67 60
waarvan belastingmiddelen 52 32 20
waarvan werkgeverspremie 21 35 40
Ouders 27 33 40
Download: HTML | CSV | Excel | JSON